image

Louis De Groote

louis.de.groote@rieder-verdonck.be
Louis De Groote behaalde het diploma Master in de rechten aan de UGent (2010, cum laude) en navolgend een master of laws (LL.M) in Law & Economics aan de universiteiten van Hamburg, Gent en Wenen (2011, magna cum laude).

Louis deed eerdere professionele ervaringen op bij Brusselse advocatenkantoren Laga (2011) en Ashurst LLP (2012), alwaar de focus eerder uitging naar het vennootschapsrecht.

Als advocaat aan de balie van Gent is Louis sinds juni 2013 werkzaam bij Rieder & Verdonck waar hij zich in hoofdzaak toelegt op het algemeen - en bijzonder strafrecht alsook het strafprocesrecht en hij tezelfdertijd de daarmee samenhangende burgerlijke/commerciële geschillen benaarstigt.

Louis is tevens houder van het getuigschrift van de Bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken (2015).