image

Helena Kuijl

helena.kuijl@rieder-verdonck.be
Helena Kuijl behaalde het diploma master in de rechten aan de UGent (2012, magna cum laude). Tijdens haar studies nam zij deel aan het Socrates uitwisselingsprogramma waardoor zij een tijdlang studeerde aan de Santa Clara University School of Law (VSA).

Helena vulde haar studies aan met stages bij verscheidene internationale instanties. Zo was zij achtereenvolgens werkzaam bij de Mensenrechtenraad te Genève, de Verenigde Naties te New York, het Internationaal Strafhof te Den Haag en de Europese Commissie te Brussel.

Sinds februari 2017 is zij als advocaat aan de Balie te Gent werkzaam bij Rieder & Verdonck, na eerst twee jaar stage te hebben gelopen onder leiding van mr. Katrien Van Der Straeten.

Helena is tevens houder van de getuigschriften van de Bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken en de SUPRALAT-opleiding voor Salduz-bijstand.