image

Advocaten

Advocatenkantoor RIEDER & VERDONCK zag het levenslicht in 2001, toen mr. Hans RIEDER (Balie Gent sinds 1984) en mr. Jean VERDONCK (Balie Brugge sinds 1985) besloten om de handen in elkaar te slaan.

Het kantoor heeft een vestiging in Gent en in Brugge en telt 14 advocaten die samen een ambitieus team vormen met passie voor het recht.

De kernwaarden van het kantoor worden door eenieder van ons hoog in het vaandel gedragen en staan bij de behandeling van elk dossier centraal.

In de eerste plaats staat het belang van de cliënt(e) steeds voorop. Als raadslieden benaderen wij elke specifieke casus met een overkoepelende en flexibele strategie, zodat elk van onze cliënten zo vlot en efficiënt als mogelijk kan worden bijgestaan. Daarbij worden nodeloze en kostelijke procedures waar mogelijk vermeden. Doorheen dit proces kan de cliënt(e) rekenen op een transparante communicatie.

Daarbij garanderen wij een gedegen dossierkennis. Het verlenen van advies en het opmaken van aktes van rechtspleging (denk maar aan dagvaardingen, conclusies) kan immers pas op een correcte manier gebeuren wanneer elk dossier, hoe complex en omvangrijk het ook mag zijn, grondig bestudeerd wordt.

Deze feitelijke dossierkennis gaat hand in hand met een doorgedreven en geactualiseerde kennis van het (inter)nationale recht dat van toepassing is. Wij maken er een absolute erezaak van om ons iedere dag bij te scholen en onze kennis steeds up-to-date te houden. Enkel zo kan men tot kwaliteitsvolle dienstverlening komen.

De praktijk van RIEDER & VERDONCK is bijzonder gediversifieerd en beslaat verscheidene rechtsdomeinen. U kan er als particulier en als onderneming terecht voor o.a. algemeen burgerrechtelijke zaken (bv. bouw-, huur- en familierecht, …), economisch- en handelsrechtelijke geschillen (inclusief insolventieprocedures), alsook voor alle straf(proces)rechtelijke aangelegenheden (bv. algemeen en bijzonder strafrecht, douane en accijnzen, inbreuken op de wegverkeerswet, …). Het hoeft geen uitgebreid betoog dat deze diversificatie als ultiem voordeel biedt dat wij als one-stop-shop voor het cliënteel kunnen fungeren waardoor er een jarenlange wederzijdse vertrouwensrelatie kan ontstaan.

Tot slot maar daarom niet minder relevant, kunnen wij, gezien onze jarenlange aanwezigheid op het juridische strijdtoneel, beroep doen op een wijdverbreid netwerk aan externe raadgevers (bv. deskundigen, professoren, advocaten (bij het Hof van Cassatie),…) hetgeen toelaat om op alomvattende wijze uw belangen in rechte te vrijwaren.

Als u meer informatie over onze diensten zou wensen, aarzel dan niet om telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.