image

Kato Van Espen

kato.van.espen@rieder-verdonck.be
Kato Van Espen behaalde het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (2020, cum laude). Tijdens haar bachelorjaren studeerde zij gedeeltelijk in het Frans.

In haar masterjaren spitste zij zich toe op het straf- en strafprocesrecht in de ruime zin. Met haar thesis β€˜De strafrechtelijke sanctionering van religieuze uitingen – het boerkaverbod: is neutraliteit kleur bekennen?’ won zij de APR-prijs voor de Universiteit van Antwerpen voor beste juridische verhandeling.

Na eerst een jaar werkzaam geweest te zijn aan de Balie van Antwerpen (ten kantore Damen & Partners), trad Kato in november 2021 toe tot de Balie van Gent als advocaat bij Rieder & Verdonck.

Zij legt zich thans voornamelijk toe op het (economisch en financieel) straf- en strafprocesrecht.

Kato mocht deelnemen aan verschillende pleitwedstrijden en behaalde in 2022 de tweede plaats binnen de Vlaamse Conferentie van de Balie van Gent.

Kato is tevens houder van de getuigschriften van de Bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken en de SUPRALAT-opleiding voor Salduz-bijstand.