image

Kato Van Espen

kato.van.espen@rieder-verdonck.be
Kato Van Espen behaalde het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (2020, cum laude). Tijdens haar bachelorjaren studeerde zij gedeeltelijk in het Frans.

In haar masterjaren spitste zij zich toe op het straf- en strafprocesrecht in de ruime zin. Met haar thesis β€˜De strafrechtelijke sanctionering van religieuze uitingen – het boerkaverbod: is neutraliteit kleur bekennen?’ won zij de APR-prijs voor de Universiteit van Antwerpen voor beste juridische verhandeling.

Na eerst een jaar werkzaam geweest te zijn aan de Balie van Antwerpen (ten kantore Damen & Partners), trad Kato in november 2021 toe tot de Balie van Gent als advocaat bij Rieder & Verdonck.

Zij legt zich thans voornamelijk toe op het (economisch en financieel) straf- en strafprocesrecht, maar behandelt ook met veel gedrevenheid en overtuiging dossiers inzake het burgerlijk recht en ondernemingsrecht.

Kato behandelt vlot dossiers in het Nederlands, Frans en Engels en geniet tevens een basiskennis van het Spaans.