image

Kristof De Baecke

kristof.de.baecke@rieder-verdonck.be
Kristof De Baecke studeerde in 1995 af als licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven.

In 1996 beëindigde hij een aanvullende opleiding in de criminologie aan de KU Leuven, cum laude, waarna hij in 1996 als advocaat ingeschreven werd aan de balie van Brugge.

Kristof is gecertificeerd jeugdadvocaat (OVB) en houder van het getuigschrift Evaluatie Menselijke Schade (KU Leuven).

Na de uitbouw van een eigen kantoor te Sint-Michiels vervoegde hij in 2012 het kantoor Rieder & Verdonck.

Kristof De Baecke is vooral werkzaam in het strafrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, familierecht en de afhandeling van burgerlijke belangen.

Daarnaast is hij professioneel bewindvoerder en wordt hij op regelmatige basis door de rechtbanken aangesteld inzake procedures gedwongen opname van geesteszieken.